Hírek

Jegyzőknek

Jegyzőknek

Pályázati felhívás

a Kisvárdai Vizsgaközpont által nyilvántartott

JEGYZŐI NÉVJEGYZÉKBE

történő jelentkezésre

A Kisvárdai Szakképzési Centrum szervezeti egységeként létrejövő Kisvárdai Vizsgaközpont akkreditációját készíti elő, melynek egyik feltétele a vizsgáztatáshoz szükséges személyi feltételek megléte. A fentiekre tekintettel az alábbi nyílt felhívást teszi közzé.

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szkr.) alapján a jegyzőket a vizsgaközpont jelöli ki és bízza meg.

Az Szkr. 274. § alapján a szakmai vizsga jegyzője a szakmai vizsga előkészítésével, lefolytatásával és lezárásával kapcsolatos írásbeli, dokumentálási feladatokat látja el. E feladatkörében

 1. vezeti a vizsgajegyzőkönyvet,
 2. összesíti a szakmai vizsga részeredményeit,
 3. kitölti és vezeti a vizsgatörzslapot,
 4. kitölti az oklevelet, illetve a szakmai bizonyítványt,
 5. elvégzi a szakmai vizsgával kapcsolatos egyéb adminisztratív teendőket,
 6. felelős a vizsgatörzslap és az oklevél, illetve a szakmai bizonyítvány adatainak összeolvasásáért, egyezéséért,
 7. gondoskodik a szakmai vizsga lezárását követően a szakmai vizsga dokumentumainak a vizsgabizottság által történő hitelesítéséről, valamint
 8. gondoskodik a szakmai vizsga lezárását követően az elektronikus adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről.

A 275. § szerint az akkreditált vizsgaközpontot, a vizsgafelügyelőt és a vizsgabizottság további tagját az egyes vizsgatevékenységek tekintetében azok lezárásáig, a vizsgafelügyelőt, a vizsgabizottság további tagját és a szakmai vizsga jegyzőjét a vizsgaeredmények tekintetében azok kihirdetéséig titoktartási kötelezettség terheli.

A pályázat benyújtása

A pályázónak a felhívás mellékleteként megjelentetett pályázati adatlapot, illetve a pályázati adatlaphoz tartozó kötelező mellékleteket papír alapon vagy elektronikusan kell benyújtani.

A pályázati adatlap és a kötelező mellékletei:

 • szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul személyi adatai névjegyzékben való közzétételéhez, valamint kezeléséhez,
 • büntetlen előélet igazolása (hatósági erkölcsi bizonyítvány).
A pályázat benyújtásának határideje

A pályázati feltételeknek megfelelő jegyzők jelentkezését folyamatosan várjuk!
A megfelelőségről a jelentkezőt e-mailben értesítjük.

A pályázat benyújtásának módja

A pályázatok benyújtását papír alapon az alábbi címre kéjük: Kisvárdai Vizsgaközpont (4600 Kisvárda, Mártírok útja 8.)
A borítékon az alábbiakat fel kell tüntetni: „Jegyzői pályázat”
Az elektronikus úton megküldött pályázatokat a kisvardai.vizsgakozpont@gmail.com címre kérjük megküldeni.

A pályázatokat kérjük, papír alapon és elektronikus formában is adják be!

A pályázattal kapcsolatban további információt nyújt:
Molnárné Tugya Anita
vizsgaközpont vezető

Letölthető dokumentumok