Hírek

Feladatkészítőknek

Pályázati felhívás
a Kisvárdai Vizsgaközpont által nyilvántartott
FELADATKÉSZÍTŐ TAGI NYILVÁNTARTÁSBA

történő jelentkezésre

A Kisvárdai Szakképzési Centrum szervezeti egységeként létrejövő Kisvárdai Vizsgaközpont az alábbi nyílt felhívást teszi közzé.

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
„Szkr.) 260. § (1) A szakmai vizsga a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott

  1. számítógép alkalmazását igénylő központi vizsgatevékenységből (a továbbiakban: interaktív vizsgatevékenység) és
  2. projektfeladat megvalósításából áll.

(2) Az interaktív vizsgatevékenység feladatainak és javítási értékelési útmutatójának elkészítéséről a szakképzésért felelős miniszter – a Kormány adott ágazatért felelős tagjának egyetértésével – a szakmai vizsga nyelvén gondoskodik. A feladat és az útmutató a szakképzésért felelős miniszter által történő visszavonásig használható fel. A feladat és az útmutató alapján a számítógép által véletlenszerűen generált vizsgafeladatsort kell az interaktív vizsgán megoldani.

(3) A projektfeladat az akkreditált vizsgaközpont által – a képzési és kimeneti követelményekre tekintettel – a vizsgázó gyakorlati felkészültségének átfogóbb felmérése céljából meghatározott vizsgatevékenység, amelyet a szakmai vizsgára vagy a szakmai vizsgán kell elkészíteni és szóban az adott szakma folytatásához szükséges ismeretek ellenőrzésére is kiterjedően megvédeni.

Projektfeladatként – a képzési és kimeneti követelményeknek megfelelően – gyakorlati vizsgamunka, vizsgaremek, vizsgamű vagy egyéb vizsgaprodukció megvalósítása vagy záródolgozat vagy portfólió elkészítése határozható meg.”

A fentiek alapján várjuk jelentkezését azon személyeknek, akik projektfeladatok készítésében részt vennének, felkerülve a Kisvárdai Vizsgaközpont feladatkésztő tagi névjegyzékébe.

A pályázaton történő részvétel feltételei

Feladatkészítő azon személy lehet, aki

  • az adott szakma / szakképesítés esetén, az oktatásához jogszabályban előírt feltételekkel rendelkezik, oktatási vagy munkatapasztalata van,
  • büntetlen előéletű és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya

Nyelvtanárok jelentkezését is várjuk.

A pályázat benyújtása

A pályázónak a felhívás mellékleteként megjelentetett pályázati adatlapot, illetve a pályázati adatlaphoz tartozó kötelező mellékleteket papír alapon vagy elektronikusan kell benyújtani.

A pályázati adatlap és a kötelező mellékletei:

  • szakmai önéletrajz,
  • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
  • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul személyi adatai névjegyzékben való közzétételéhez, valamint kezeléséhez,
  • büntetlen előélet igazolása (hatósági erkölcsi bizonyítvány).
A pályázat benyújtásának határideje

A pályázati feltételeknek megfelelő feladatkészítési tagi nyilvántartásba a jelentkezéseket folyamatosan várjuk!

A megfelelőségről a jelentkezőt e-mailben értesítjük.

A pályázat benyújtásának módja

A pályázatok benyújtását papír alapon az alábbi címre kéjük: Kisvárdai Vizsgaközpont
(4600 Kisvárda, Mártírok útja 8.) A borítékon az alábbiakat fel kell tüntetni:

„Feladatkészítő tagi nyilvántartás”

Az elektronikus úton megküldött pályázatokat a kisvardai.vizsgakozpont@gmail.com címre kérjük megküldeni.
A pályázatokat kérjük, papír alapon és elektronikus formában is adják be!

A pályázattal kapcsolatban további információt nyújt:
Molnárné Tugya Anita
vizsgaközpont vezető

Letölthető dokumentumok