Hírek

Vizsgabizottsági tagoknak

Vizsgabizottsági tagoknak

Pályázati felhívás

a Kisvárdai Vizsgaközpont Vizsgabizottsági tagi névjegyzékébe történő jelentkezéshez

A Kisvárdai Szakképzési Centrum szervezeti egységeként létrejövő Kisvárdai Vizsgaközpont akkreditációját készíti elő, melynek egyik feltétele a vizsgáztatáshoz szükséges személyi feltételek megléte. A fentiekre tekintettel az alábbi nyílt felhívást teszi közzé.

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szkr.) 272. § (1) bekezdése alapján a vizsgabizottság három tagból áll, melynek két tagját az akkreditált vizsgaközpont delegálja és bízza meg:

 • mérési feladatokat ellátó tagja végzi a vizsgázó tudásának felmérését,
 • ellenőrzési feladatokat ellátó tagja felel a szakmai vizsga szabályszerűségéért,
 • értékelési feladatokat ellátó tagja minősíti a vizsgázó teljesítményét.

Az akkreditált vizsgaközpontok által szervezett vizsgákra a mérési és értékelési feladatokat ellátó tagok kijelölése és megbízása alábbi vizsgákra történhet:

 • az Szkr.-ben kiadott Szakmajegyzékben szereplő szakmák szakmai vizsgái,
 • a Szakmajegyzékben szereplő szakmák részszakmáinak szakmai vizsgái,
 • a szakmai képzésben megszerezhető szakképesítések képesítő vizsgái.

Az akkreditált vizsgaközpontok által szervezett vizsgákra az ellenőrzési feladatokat ellátó tag (vizsgafelügyelő) kijelölése és megbízása a szakmai képzésben megszerezhető szakképesítések képesítő vizsgákra történhet:

A mérési és értékelési feladatokat ellátó tagok névjegyzékébe jelen pályázati felhívás alapján lehet jelentkezni.

A Kisvárdai Vizsgaközpont a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 1. számú mellékletben található szakmák (szakmairányok), részszakmák, illetve a szakképzésért felelős miniszter által kiadott szakképesítések tekintetében alakítja ki a vizsgabizottsági tagi névjegyzéket.

 A pályázaton történő részvétel feltételei

A vizsgabizottság tagja csak olyan személy lehet, aki:

 • a vizsgán megszerezhető szakma oktatásához jogszabályban előírt feltételekkel rendelkezik.
 • mérési feladatokat ellátó tagja csak olyan személy lehet, aki megbízása időpontjában a vizsgán megszerezhető szakma tekintetében rendszeres oktatási tevékenységet folytat,
 • büntetlen előéletű és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

Nyelvtanárok jelentkezését is várjuk! 

A pályázat benyújtása

A pályázónak a felhívás mellékleteként megjelentetett pályázati adatlapot, illetve a pályázati adatlaphoz tartozó kötelező mellékleteket papír alapon vagy elektronikusan kell benyújtani.

A pályázati adatlap és a kötelező mellékletei:

 • Szakmai önéletrajz
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • a pályázó nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy hozzájárul személyi adatainak névjegyzékjbe való közzétételében, valamint kezelésében
 • büntetlen előélet igazolása – 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
A pályázat benyújtásának határideje

A pályázati feltételeknek megfelelő vizsgabizottsági tagok jelentkezését folyamatosan várjuk!

A megfelelőségről a jelentkezőt e-mailben értesítjük.

A pályázat benyújtásának módja

A pályázatok benyújtását papír alapon az alábbi címre kéjük: Kisvárdai Vizsgaközpont (4600 Kisvárda,Mártírok útja 8.)
A borítékon az alábbiakat fel kell tüntetni: „Vizsgabizottság tagi pályázat”
Az elektronikus úton megküldött pályázatokat a kisvardai.vizsgakozpont@gmail.com címre kérjük megküldeni.
A pályázatokat kérjük, papír alapon és elektronikus formában is adják be!

A pályázattal kapcsolatban további információt nyújt:
Molnárné Tugya Anita
vizsgaközpont vezető

Letölthető dokumentumok